Desplegar menú lateral
Jornada tècnica

DEMOBIT. Predicció del bitter pit mitjançant l’anticipació de símptomes

Data: 22-08-2018 Ubicació: La Tallada d'Empordà (Girona) Preu: Gratuït

Productors de poma i centrals fructícoles, cada any s’enfronten a una pèrdua de producció a causa de
l’aparició del bitter pit. Conèixer el risc de bitter pit abans de la recol·lecció pot ajudar als pagesos a implementar mesures destinades a reduir-ne la incidència i, a les centrals, a detectar partides amb un alt potencial abans que aquestes entrin en la cadena de distribució.

Des de l’IRTA s’ha desenvolupat un model de predicció de bitter pit per plantacions de poma Golden basat en dos tècniques diferents: l’anàlisi mineralògica de fruit a primavera i l’anticipació de símptomes abans de collita. Aquest model va ser presentat en una primera jornada realitzada al juny, on es va aprofundir sobre la utilització del contingut mineralògic de fruit primerenc dins d’aquest model.

En aquesta segona sessió es farà una interpretació dels resultats obtinguts en els anàlisis de fruit primerenc realitzats durant la campanya 2018 i s’explicarà en que consisteixen els diferents mètodes basats en l’anticipació de símptomes.

Aquesta jornada forma part de l’activitat de demostració “Demostració de diferents metodologies per la
predicció del bitter pit en poma Golden-DEMOBIT”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.