Desplegar menú lateral
Curs

FONGFRUIT. Factors que limiten la desinfecció de palots de fruita: protocols de presa de mostra i identificació de fongs

Data: Del 22-03-2018 al 17-05-2018 Ubicació: Lleida

La desinfecció i profilaxi és un tema de gran importància a les centrals de fruita, no només per garantir la innocuïtat dels aliments sinó també per evitar pèrdues durant la conservació i posterior vida útil del producte. Les pomes i peres es conserven durant llargs períodes de temps, això implica un risc elevat de podridures. Penicillium expansum i Rhizopus stolonifer, són les dues espècies que majoritàriament afecten als fruits durant la conservació i poden provocar pèrdues importants a les empreses. La disminució de fungicides a la postcollita, ja sigui per la limitació de matèries o per l’interès de les empreses/mercats en oferir una fruita sense productes químics, ha fet créixer la necessitat de combatre, mitjançant mesures preventives com la desinfecció, aquesta càrrega contaminant.

L’objectiu d’aquesta proposta és formar tècnics/encarregats de centrals fructícoles en la desinfecció d’envasos de fusta/plàstic. Donar criteris tècnics per l’elecció del desinfectant més adient en cada cas i pautes correctes de maneig i protocols de presa de mostres. A més de formar en la identificació de fongs i validació del procés de desinfecció.

S’explicarà/demostrarà com es produeix la migració d’alguns desinfectants des de l’envàs a la fruita, i com això pot provocar presència de residus químics en el producte final. 

 

Programa

Dijous 22 de març

Efectivitat de diferents desinfectants en funció dels paràmetres d’aplicació. Migració dels desinfectants de l’envàs cap a la fruita

9.00 h Presentació de les sessions i organització del seminari

Sra. Elena Costa, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA.

10.00 h Pausa

10.30 h Efectivitat del desinfectant segons la dosi

Sra. Pilar Plaza, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA

11.00 h Efectivitat del desinfectant segons temps de tractament

Sra. Maria Sisquella, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA

11.30 h Estabilitat del desinfectant en presència de matèria orgànica

Sra. Elena Costa, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA

12.15 h Migració del desinfectant de l’envàs a la fruita

Sra. Pilar Plaza, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA

13.30 h Fi de la primera sessió

Dijous 26 d’abril

Avaluació de la desinfecció mitjançant dos equips d’aplicació diferents (drénxer i màquina netejadora de palots). Protocols de presa de mostres 

9.00 h Visita a Central 1. Desinfecció amb drénxer

Sra. Elena Costa, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA.

11.00 h Trasllat a Central 2

11.30 h Visita a Central 2. Desinfecció amb màquina netejadora

Sra. Natàlia Alòs, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA.

13.30 h Fi de la segona sessió

Dijous 17 de maig

Identificació dels diferents patògens responsables de podridures. Criteris per avaluar els resultats obtinguts en mostrejos reals duts a terme en centrals

9.00 h Identificació dels diferents patògens en placa i al microscopi

Sra. Pilar Plaza, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA.

11.00 h Pausa

11.30 h Lectura de plaques provinents de mostrejos reals (realitzats pels alumnes a les seves instal·lacions)

Sra. Elena Costa, Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA.

13.30 h Fi del Seminari