Desplegar menú lateral
19/12/2018

Celebrada la 4a trobada de la Plataforma REFRESH espanyola contra el malbaratament alimentari

Foto de la 4a trobada de la Plataforma Refresh (foto: Twitter @CREDA-UPC-IRTA)

El passat dimarts 11 de desembre es va celebrar el 4ª trobada de la Plataforma REFRESH espanyola contra el malbaratament alimentari a la seu del CREDA-UPC-IRTA (Castelldefels, Barcelona). En aquesta ocasió, tenint en compte que queden 6 mesos per al final del projecte, es va aprofitar per fer una avaluació dels resultats de la plataforma en els seus tres anys de camí i per presentar els resultats més importants del projecte a nivell europeu. A més, es planteja la possible continuïtat de la Plataforma més enllà de REFRESH. La propera trobada es realitzarà el 9 de maig, en el marc de la Final Conference de REFRESH que es realitzarà al Museu del Disseny de Barcelona (9-10 de maig).

 

Una trobada que busca el vincle entre províncies

A aquesta trobada van assistir 12 organitzacions membre i 2 organitzacions convidades. Pretenent aprofundir en la continuïtat de la plataforma més enllà de REFRESH, es va considerar important, igual que l’any passat, convidar a dues organitzacions externes al projecte i de províncies diverses, per a que presentessin les seves iniciatives innovadores en malbaratament alimentari.

En primer lloc, ELIKA Fundazioa (Fundació Basca per a la Seguretat Agroalimentària), va presentar el projecte que coordina: el Pacte d’Euskadi contra el malbaratament alimentari aglutina empreses del sector agroalimentari, administracions públiques, associacions i entitats socials al voltant de la definició i implementació d’un pla d’acció al territori basc.

En segon lloc, Vitartis (Associació de la Indústria Alimentària de Castella i Lleó) també va presentar el Grup Operatiu GO SAVEFOOD que lidera: aquest Grup Operatiu reuneix 8 associacions empresarials del sector de la indústria de 8 províncies diferents, i té com a objectiu el disseny d’una estratègia innovadora de reducció de pèrdues alimentàries.

 

Projectes innovadors dels membres

Dins de la jornada, com tots els anys, les organitzacions membre van tenir l’oportunitat de presentar els seus projectes:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va presentar la seva estratègia contra les pèrdues i el desaprofitament alimentari, dins de la qual destaca el butlletí mensual #Aprofitaelsaliments.

L’Agència de Residus de Catalunya va presentar el projecte Interreg ECOWASTE4FOOD, que lidera com a partner a Catalunya. L’objectiu del projecte és el coneixement mutu entre regions (mitjançant la visita a ecoinnovaciones de tots els territoris), així com el desenvolupament de plans d’acció regionals que aglutinin a tota la diversitat d’actors de la cadena agroalimentària.

Igualment, el Banc d’Aliments de Barcelona va presentar com la seva tasca es connecta amb la lluita contra el malbaratament mitjançant la redistribució d’aliments no aptes per a la comercialització i com estan ampliant el seu radi d’actuació a productes com els iogurts o el peix.

Per últim, Raquel Díaz del CREDA-UPC-IRTA va presentar els resultats d’una enquesta que forma part de la seva tesi i que aporta informació útil per a les campanyes de sensibilització: els consumidors reaccionen de diferent manera segons se’ls presentin dades de malbaratament alimentari en termes d’impactes ambientals, diners, volum o número d’àpats.

 

Propers passos

Dóna cara al final del projecte REFRESH, la plataforma iniciarà en els propers mesos un procés de reflexió sobre la seva possible continuïtat. Es parlarà de diferents escenaris (qui lidera, com obtenir finançament) i es debatran les possibilitats en ela propera i última trobada el 9 de maig.

REFRESH (“Resource Efficient Food and Drink for the Entire Supply chain”) és un projecte europeu H2020 de lluita contra el malbaratament alimentari i s’estén des de Juliol 2015 fins juny de 2019. CREDA-UPC-IRTA participa com a soci nacional a Espanya i coordina la plataforma REFRESH espanyola, que aglutina una diversitat d’actors rellevants de la cadena agroalimentària en la lluita contra el malbaratament.