Desplegar menú lateral
Ana Margarida Roque Trigo De Sousa Aqüicultura IRTA Sant Carles de la Ràpita
Ana Montserrat Martin Hernandez Genòmica i Biotecnologia CRAG (Centre de Recerca en Agrigenòmica)
Ana Perez de Rozas Ruiz de Gauna Sanitat Animal IRTA CReSA
Andrea Mariana Giordano Genòmica i Biotecnologia CRAG (Centre de Recerca en Agrigenòmica)
Andreas Kamilaris Gestió Integral de Residus Orgànics IRTA Torre Marimon
Angels Oliver Pratsevall Tecnologia Alimentària IRTA Monells
Anna Aris Giralt Producció de Remugants IRTA Torre Marimon
Anna Jofré i Fradera Tecnologia Alimentària IRTA Monells
Jauset Berrocal, Anna ma. Protecció Vegetal Sostenible IRTA Lleida Agrònoms
Anna Ma. Perez Vendrell Nutrició Animal IRTA Mas Bové