Director general: Josep Usall


Direcció Científica i Estratègica: Jordi Garcia Mas

Equip de Coordinació Científica: Jordi Garcia Mas, Sara Bover i Maria Devant

Coordinadora de Desenvolupament estratègic: Anna Palli


Director de Serveis Corporatius: Joan Manel Albacete

Directora de Recursos Humans: Montse Satorra

Director d’Administració i Finances: Jordi de la Cuesta

Cap de Serveis Jurídics: Miquel Portals

Cap de Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Josep Solé


Direcció de Desenvolupament de la Recerca i la Innovació: Simó Alegre

Coordinador de Valorització i Projectes Estratègics: Agustí Fonts

Cap de l’Oficina de Projectes: Miquel Àngel Rodríguez

Gestor de l’Àrea de Producció Animal: Carles Rosell

Gestor de l’Àrea de Producció Vegetal: Simó Alegre (Adjunt: Rosa Altisent)

Gestor de l’Àrea d’Indústries Alimentàries: Joan Manel Albacete (Adjunt: Mª Dolors Guàrdia)

Gestor de l’Àrea Transversal de Sostenibilitat en Agrosistemes: Ralph Rosenbaum


Directora de Relacions Institucionals i Transferència Tecnològica: Rosa Cubel


Director de Relacions Internacionals: Eliecer López