Desplegar menú lateral

Galán-Martín, A.; Vaskan, P.; Antón, A. ; Jiménez Esteller, L.; Guillén-Gosálbez, G. (2017). Multi-objective optimization of rainfed and irrigated agricultural areas considering production and environmental criteria: a case study of wheat production in Spain. Journal of Cleaner Production 140 (Part 2 ):816-830

 • Agrosistemes
 • Cultius extensius
 • Producció ecològica

Vidal Legaz, B.; De Souza, M.; Teixeira, R.F.M.; Antón, A. ; Putman, B.; Sala, S. (2017). Soil quality, properties, and functions in life cycle assessment: an evaluation of models. Journal of Cleaner Production 140 (Part 2 ):502-515

 • Agrosistemes

Notarnicola, B.; Sala, S.; Antón, A. ; McLaren, S.J.; Saouter, E.; Sonesson, U. (2017). The role of life cycle assessment in supporting sustainable agri-food systems: a review of the challenges. Journal of Cleaner Production 140 (Part 2 ):399-409

 • Agrosistemes
 • Producció ecològica

Gispert, J.R.; Ramírez de Cartagena, F.; Villar, J.M.; Rufat, J. ; Batlle, I. (2017). Efecto del número de goteros y la frecuencia de riego sobre la producción, calidad del fruto y productividad del aguaen una plantación de alta densidad de manzanos. ITEA 113 (1 ):20-35

 • Fruita dolça
 • Reg i fertilització
 • Ús eficient de l'aigua

Rufat, J. ; Arbonés, A. ; Villar, J.M.; Belguerri, H.; Pascual, M. (2017). Interpretación del contenido de nitrógeno foliar en olivares superintensivos . Vida Rural 426 :60-64

 • Fruita seca i olivicultura
 • Reg i fertilització
 • Ús eficient de l'aigua

Escolà, A.; Martínez-Casanovas, J.A.; Rufat, J. ; Arnó, J.; Arbonés, A. ; Sebé, F.; Pascual, M.; Gregorio, E.; Rosell-Polo, J.R. (2017). Mobile terrestrial laser scanner applications in precision fruticulture/horticulture and tools to extract information from canopy point clouds. Precision Agriculture 18 :111-132

 • Fruita dolça
 • Fruita seca i olivicultura
 • Horticultura
 • Reg i fertilització
 • Ús eficient de l'aigua