Agricultura

L’Agricultura és un dels pilars de la recerca que es fa a l’IRTA, sobre la base de l’explotació sostenible de la terra i el suport al sector.

Aquests són els programes científics de l’IRTA que hi treballen en els temes relacionats amb l’agricultura:

Fructicultura (tan de fruita dolça com de fruita seca, oli i vinya), Cultius extensius sostenibles, Postcollita, Protecció Vegetal Sostenible i Genòmica i Biotecnologia.

I aquests són els centres IRTA on es treballa en Producció Vegetal:

IRTA Fruitcentre, IRTA Torre Marimon, IRTA Mas BovéIRTA Cabrils, Estació Experimental de Lleida, Estació Experimental de l’Ebre, CRAG  i Fundació Mas Badia.

ÚLTIMES NOTÍCIES

Veure més

Serveis

Veure més
Oferim 51 serveis d'AGRICULTURA.

Últimes publicacions

Veure més
  • López-Girona E., Zhang Y., Eduardo I., Mora J.R.H., Alexiou K.G., Arús P., Aranzana M.J. A deletion affecting an LRR-RLK gene co-segregates with the fruit flat shape trait in peach (2017) Scientific Reports, vol. 7 (1), Art. number 6714 Fruita dolça
  • Giner A., Pascual L., Bourgeois M., Gyetvai G., Rios P., Picó B., Troadec C., Bendahmane A., Garcia-Mas J., Martín-Hernández A.M. A mutation in the melon Vacuolar Protein Sorting 41prevents systemic infection of Cucumber mosaic virus (2017) Scientific Reports, vol. 7 (1), Art. number 10471 Horticultura
  • Tenreira T., Pimenta Lange M.J., Lange T., Bres C., Labadie M., Monfort A., Hernould M., Rothan C., Denoyes B. A specific gibberellin 20-oxidase dictates the flowering-runnering decision in diploid strawberry (2017) Plant Cell, vol. 29 (9), pp. 2168-2182 Fruita dolça
  • Vilanova, A.; García, D. ; Abelló, L. ; Rovira, M. ; Aletà, N. (2017). Balance de una producción combinada: madera de nogal y avellana. Cuadernos de la SECF (en premsa) Agroforestal
  • Torres, E. ; Alonso, D.; Miarnau, X. (2017). Basfoliar® Frost Protect, una nueva herramienta para reducir los daños por heladas en frutales. Revista de Fruticultura 53 :44-53 Fruita dolça