Desplegar menú lateral

LLITCOMPOST: Estratègies de maneig del llit en granges de boví de llet basades en el concepte "llit-compost"

Data d'inici: 01/01/2018 Data de fi: 31/12/2018
Programa responsable: Gestió Integral de Residus Orgànics

Entitats finançadores:

 

El present projecte demostratiu es centra en estratègies de maneig en granges de boví de llet basats en el concepte “llit-compost”, ja estudiat per l’IRTA en el marc del Projecte CowCompost (IPT-2012-0624-060000).

Aquest projecte proposava la no renovació del material absorbent (serradures i altres productes d’origen forestal i/o industrial absorbents de la humitat) que tradicionalment forma el llit on hi ha els animals (zones de descans), que juntament amb les dejeccions dels propis animals i la seva ventilació periòdica, fa que es mantingui un sistema biològic de fermentació aeròbia (compostatge) contínua i d’alt rendiment en el propi estable.

Aquests aspectes suposen una millora del benestar animal i dels costos de maneig de la granja per part del ramader i una millor qualitat dels fems (precompostats) subministrats a l’agricultor. Paral·lelament també s’aconsegueix la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i acidificants.

Durant l’activitat es durà a terme la demostració de la tècnica “llit-compost” en vedelles emprant tres tipus d’additius/estructurants: palla picada, serradures i un producte existent al mercat d’origen forestal.

La demostració es farà des del punt de vista de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, confort dels animals i capacitat de compostatge. S’elaboraran fitxes i informes al llarg de tota la durada de la demostració, es programaran visites a les instal·lacions dotades de cartells informatius, s’organitzaran jornades de transferència de gran interès per al sector i es penjaran vídeos i material informatiu a la pàgina web de l’IRTA.