Desplegar menú lateral

Estudis de camp del impacte dels neonicotinoides i altres productes fitosanitaris utilitzats en fructicultura sobre les poblacions d'abelles

Data d'inici: 02/10/2014 Data de fi: 01/10/2017
Programa responsable: Protecció Vegetal Sostenible

Entitats finançadores:

La conservació de la diversitat i abundància dels pol·linitzadors i dels serveis ecosistèmics suposa una contribució decisiva a la moderació d’impactes negatius, que el seu dèficit pot provocar sobre l’agricultura, la producció i la seguretat alimentària, la sostenibilitat mediambiental i els ecosistemes.

Les poblacions d’abelles mel·líferes de les explotacions apícoles, amb un valor de la seva producció de 15.000 milions anuals a la UE, i utilitzades també per proporcionar sistemes de pol·linització en règim de gestió, s’enfronten igualment creixents amenaces de plagues i malalties, registrant encara un retrocés en el nombre de colònies d’abelles tant a la UE com en altres parts del món.

En termes econòmics, i en un sector, també clau, com l’agricultura a la UE, l’estimació realitzada sobre valor de la pol·linització es situaria en 22.000 milions anuals, i 3.292.000 anuals, a Espanya. Són diversos els factors identificats com a causes de la disminució de pol·linitzadors, incloent l’expansió d’agents patògens, el mal ús de fitosanitaris, o els contaminants ambientals, a part d’altres factors com la pèrdua d’hàbitats i fragmentació, espècies invasores o el canvi climàtic.

El repte actual se centra en consolidar la recerca en aquesta problemàtica mitjançant la ponderació de riscos, i l’avaluació de potencials confluències entre els principals factors que afecten l’abundància i diversitat dels pol·linitzadors. També, en avançar en el coneixement científic sobre la influència d’aquests factors en la salut dels pol·initzadors, en condicions de camp realistes, i en particular, en les condicions climàtiques del nostre país.