Desplegar menú lateral

Millora genètica del blat per fer front als reptes actuals del cultiu a Espanya: adaptació al canvi climàtic , qualitat i resistència a estressos biòtics

Data d'inici: 15/06/2017 Data de fi: 25/06/2020
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Investigador principal:

Entitats finançadores:

L’objectiu final d’aquest projecte coordinat i multidisciplinari és posar a disposició del sector primari espanyol varietats de blat fariner capaços de donar resposta als reptes actuals d’aquest cultiu : alta productivitat i resiliència als canvis ambientals esperats en un escenari de canvi climàtic , capacitat de respondre a les demandes de qualitat del sector transformador i resistència als principals estressos biòtics , amb especial atenció a la “Roya” groga.

Etiquetes: