Desplegar menú lateral

Nutrició per a la programació fetal en porcí, impacte sobre la supervivència i immunitat en races comercials i Ibèric

Data d'inici: 01/01/2018 Data de fi: 31/12/2020
Programa responsable: Nutrició animal

Investigador principal:

Entitats finançadores:

L’objectiu del projecte tracta de millorar la productivitat de la truja per programació fetal a través de la nutrició en la fase pre- i postnatal, i la resposta immunitària de la progènie, així com, avaluar si aquestes estratègies modifiquen l’epigenoma.