Desplegar menú lateral

Producció de proximitat de farines de qualitat amb un elevat índex de blancor

Data d'inici: 01/11/2017 Data de fi: 01/09/2020
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Entitats finançadores:

Panificadora Alimentaria S.L.

Joan Llorens

Montserrat Lleopart

El projecte respon a la demanda de farines de proximitat i de qualitat, que pot crear una oportunitat per la producció de blat de qualitat a Catalunya. Es planteja com objectiu principal la producció de blat tou de qualitat per la fabricació de farines blanques per a l’elaboració de productes alimentaris amb base farina, a les principals zones cerealícoles de la regió.

Objectius

  1. L’avaluació de l’aptitud del material vegetal disponible de blat tou per produir farines blanques aptes per a l’elaboració de productes alimentaris.
  2. La determinació de la incidència de pràctiques culturals en la lluminositat i blancor de la farina del blat tou.
  3. L’estudi de l’efecte del nivell d’extracció de la farina sobre la coloració final
  4. L’establiment de parcel·les pilot demostratives per a la producció de blat tou amb destí a la industria especialitzada en l’elaboració de farines.
  5. Transferir els resultats obtinguts al sector productor de cereals d’hivern i primavera.