Desplegar menú lateral
12/12/2017

Resultats de l’avaluació de cultius extensius IRTA. Campanya 2016-2017

Aquest any s’hi inclou el pèsol proteaginós i la colza

Les gelades de finals d’abril han malmès alguns dels camps d’assaig

Ja es poden consultar els resultats de la xarxa d’assaigs d’avaluació de noves varietats de cultius extensius que l’IRTA ha portat a terme a Catalunya durant aquesta passada campanya 2016-17.

>> Veure els resultats de la campanya 2016-2017

Aquest any s’inclouen els resultats dels  camps d’assaig de noves varietats de cereals d’hivern: pèsol proteaginós i colza establerts a les diferents zones productores catalanes.

Juntament amb els resultats dels diferents camps d’assaig s’ofereixen també dades sobre el comportament de les diferents varietats durant les darreres campanyes a cadascuna de les zones, on es poden identificar les varietats que hi mostren una millor adaptació.

La campanya 2016-17 ha estat marcada negativament en moltes de les nostres comarques productores pels danys provocats en aquests cultius per les gelades de final d’abril. Aquest fet també ha afectat alguns dels camps d’assaig, cosa que es recorda convenientment en els respectius fulls de resultats. Es important ser conscients que, en aquests casos, cal observar aquests resultats amb especial cura i tan sols a títol d’informació, ja que determinades varietats han estat especialment perjudicades per unes circumstàncies climatològiques anormals. En aquests casos, els resultats de la campanya 2016-17 no s’han tingut en compte a l’hora d’actualitzar les sèries de comportament productiu dels darrers anys.

Aquesta xarxa d’assaigs pretén aportar informació contrastada i puntual sobre el nou material vegetal a disposició del sector, per tal que pugui resultar d’utilitat a l’hora de prendre decisions sobre les varietats a sembrar abans de la propera campanya, i està cofinançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Fundació Mas Badia.