Desplegar menú lateral
21/11/2019

Un projecte estudia l’ús de la intel·ligència artificial per lluitar contra les malalties de la vinya i els efectes del canvi climàtic

Drons i noves tecnologies a la vinya (font: globalviti.com)

· El projecte d’I+D Globalviti desenvoluparà una plataforma digital que permetrà diagnosticar la salut de les plantes per mitjà de l’AI i el machine learning

· S’ha dissenyat un prototipus de nou sistema intel·ligent per aplicar els tractaments fitosanitaris a la vinya, la qual cosa permetrà optimitzar l’eficiència d’aquests

· L’IRTA és un dels 13 centres de recerca que formen part del consorci del projecte juntament amb les empreses Familia Torres, Pago de Carraovejas, Juvé&Camps, Pellenc, Martín Códax, Viveros Villanueva, Hispatec i Ramón Bilbao

El projecte d’I+D Globalviti ja ha superat l’equador del seu període d’execució, i s’està avançant en el desenvolupament d’una solució global per millorar la producció vitivinícola en el context del canvi climàtic. La solució passa per la robòtica, les tecnologies de la informació i les estratègies biotecnològiques i de gestió de la vinya, en una aposta per les noves tecnologies digitals com a via per trobar alternatives innovadores i solucions a alguns dels principals problemes que el canvi climàtic provoca en la vinya tradicional. En són un exemple les malalties de la fusta i la necessitat de desenvolupar noves estratègies de gestió de la vinya per pal·liar els perjudicis causats per aquestes patologies.

Un dels resultats del projecte és una plataforma digital que permetrà avaluar la salut de cada cep mitjançant la intel·ligència artificial i un algoritme. Ara per ara, la revisió anual de les vinyes és una feina manual, rutinària i costosa per a les bodegues i els viticultors, en què es marquen les plantes mortes o malaltes. La plataforma integrarà tecnologies de machine learning per diagnosticar l’estat de salut del material vegetal, en funció de les imatges fotogràfiques captades per a la seva classificació, sempre de forma georreferenciada.

Passos següents i altres avenços

El projecte, que finalitzarà el juliol de 2020, afronta la recta final. Els següents passos són el calibrat del sistema, que es farà partint d’una base de dades real de més de 30.000 fotografies procedents de les vinyes de les bodegues participants. La imatge de cada cep haurà estat classificada prèviament per investigadors experts en funció del seu estat (plantes malaltes, mortes, o sanes). A partir d’aquesta classificació, s’ensenyarà al sistema a revisar i classificar, de forma automàtica, l’estat de cada cep en funció de les imatges i sense que calgui la presència in situ d’un expert. La plataforma digital constituirà una important novetat tecnològica per al sector, així com una alternativa real i econòmica per als productors.

Seguiment en vinya (font: globalviti.com)

D’altra banda, Globalviti permet desenvolupar nous equips i tecnologies a nivell prototipus per ser usats en viticultura. N’és un exemple un sistema intel·ligent per aplicar fitosanitaris a la vinya que incorpora solucions innovadores per millorar l’eficiència dels tractaments. És un prototipus validat a les vinyes de dues de les bodegues que participen en el consorci, i mostra una gran homogeneïtat en les aplicacions. La seva eficiència final es contrastarà amb l’anàlisi de resultats en camp durant la darrera anualitat del projecte, així com amb altres sistemes atomitzadors ja en ús.

Els resultats del projecte es posen en comú a través dels comitès executiu i tècnic del consorci Globalviti amb la finalitat que la transferència tecnològica i la cerca de sinergies entre els socis obrin noves expectatives a l’hora de trobar solucions als problemes existents en la viticultura nacional, molts dels quals estan provocats pel canvi climàtic. En aquest sentit, l’impuls de la transformació digital del sector i la seva incorporació a la indústria 4.0 seran dos factors clau per assolir els objectius del projecte i assolir resultats davant d’una realitat climàtica que podria limitar, a mitjà termini, el cultiu de la vinya en moltes regions d’Espanya.

Assaig de ceps (font:globalviti.com)

Sobre Globalviti

Globalviti és un projecte consorciat de recerca industrial i desenvolupament experimental que té l’objectiu de millorar la producció vitivinícola davant del canvi climàtic per mitjà d’una solució global basada en la robòtica, les tecnologies de la informació, estratègies biotecnològiques i el maneig de la vinya.

El consorci de Globalviti el formen vuit empreses: Familia Torres, líder del projecte; Pago de Carraovejas, Juvé&Camps, Pellenc Ibérica, Martín Códax, Viveros Villanueva Vides, Grupo Hispatec I.E i Bodegas Ramón Bilbao, juntament amb tretze institucions de recerca de referència nacional. El projecte té un pressupost global de 8,8 milions d’euros, compta amb el suport financer del programa CIEN (Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional) del CDTI i es desenvolupa en el període d’agost de 2016 a juliol de 2020.