El Correu Web està en una zona segura i restringida de la Intranet.
Per obtenir tota la funcionalitat de l'Outlook Web Access és necessària una versió IE 5.0 o superior, encara que us aconsellem accedir-hi amb una versió IE 5.5 SP1 o IE 6.0, que són les que hem provat sense problemes

Quan connecteu us apareixerà:

  • Una pantalla que informarà de l'entrada en zona segura.
A través d'aquest canal segur caldrà autenticar-se amb el corresponent usuari i paraula de pas (sensible a majúscules i minúscules).

Per raons de seguretat us preguem que no marqueu mai l'opció de guardar la paraula clau a la llista de paraules locals del PC des del qual connecteu.

 Correu Web

Correu electrònic a l'IRTANota: En accessos a través de línies de baixa capacitat o en moments de tràfic intens, la càrrega de la Web pot resultar lenta, sobretot la primera vegada que es fa servir des del PC de connexió, ja que el navegador haurà de baixar un volum important de material gràfic per construir la interfície d'usuari del client Web.