Desplegar menú lateral
Seminario técnico

DESHIFRUIT. Cómo mejorar las condiciones durante la frigoconservación para evitar la deshidratación de los frutos

Fecha: 29-11-2019 Ubicación: Lleida Precio: Gratuita

La deshidratació de la zona peduncular o del fruit sencer, a banda d’altres alteracions fisiològiques dels fruits, és un dels principals problemes durant la conservació de pomes i peres. La incidència i/o severitat dels danys provocats per la deshidratació pot ser considerable arribant a afectar més del 90% dels fruits en funció del maneig i les condicions de conservació.

En aquest sentit i, per tal de minimitzar al màxim els problemes de deshidratació, s’ha de reduir al mínim la transpiració del fruit. La intensitat de la transpiració es pot reduir augmentant la humitat relativa de l’ambient, baixant la temperatura del fruit i reduint el moviment de l’aire. D’aquí la importància d’un bon maneig del fruit no sols en el moment que aquest entra a la central hortofructícola sinó també durant la conservació.

La present activitat demostrativa es centrarà en establir i definir nous protocols de funcionament de les cambres i de l’emplenat d’aquestes per minimitzar al màxim els problemes de deshidratació.

Aquesta jornada forma part de l’activitat de demostració “Com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits.-DESHIFRUIT”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

 


 

La deshidratación de la zona peduncular o del fruto entero, además de otras alteraciones fisiológicas de los frutos, es uno de los principales problemas durante la conservación de manzanas y peras. La incidencia y/o severidad de los daños provocados por la deshidratación puede ser considerable llegando a afectar a más del 90% de los frutos en función del manejo y las condiciones de conservación.

En este sentido y, para minimizar al máximo los problemas de deshidratación, se debe reducir al mínimo la transpiración del fruto. La intensidad de la transpiración se puede reducir aumentando la humedad relativa del ambiente, bajando la temperatura del fruto y reduciendo el movimiento del aire. De ahí la importancia de un buen manejo del fruto no sólo en el momento que este entra en la central hortofrutícola sino también durante la conservación.

La presente actividad demostrativa se centrará en establecer y definir nuevos protocolos de funcionamiento de las cámaras y del llenado de las mismas para minimizar al máximo los problemas de deshidratación.

Esta jornada forma parte de la actividad de demostración “Cómo mejorar las condiciones durante la frigoconservación para evitar la deshidratación de los frutos.-DESHIFRUIT”, operación 01:02:01 del PDR de Cataluña 2014-2020.

 

La jornada es gratuita, pero es necesario inscribirse hasta el 20 de junio.
Plazas limitadas: 20 personas
NOTA: Se priorizarán las inscripciones de personal de empresas hortofrutícolas. Dada la limitación de plazas, sólo se podrá inscribir una persona por empresa.

Para más información pueden contactar con el IRTA Fruitcentre  (Sra. Montse Palau Tel.: 973 032850 (ext. 2541) – A/e: montserrat.palau@irta.cat)