Desplegar menú lateral
Els Centres IRTA

CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal)

ADREÇA:

Edifici CReSA. Campus UAB.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Google Maps: https://goo.gl/maps/LrWXhZfCswiGsqWC8 

Coordenadas GD:
Latitud: 41.50517706741173

Longitud: 2.0984047651290894

Coordenadas GMS:
Latitud: 41º 30′ 18,637″
Longitud: 2º 5′ 54,257″

Contacte de recepció del centre:

Tel: 93 467 40 40 (Ext. 1708) 
Fax: 93 581 44 90
Correu: cresa@irta.cat

 

Horari de recepció de mostres i reactius:

De dilluns a dijous – de 8:30 a 14:00 i de 14:30 a 17:00h.

Divendres – de 8:30 a 14:00h.

 

Calendari de centre 2023:

 

Festes locals:

 • 25 de setembre de 2023

 • 5 de juny de 2023

 

Tancament de centre:

 • 6 d’abril
 • 13 d’octubre
 • 7 de desembre

Jornada intensiva (de 8 a 15h):

 • 5 de gener
 • De l’1 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
 • del 27 de desembre al 4 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

 


Segueix l’IRTA-CReSA a les xarxes socials: 

Instal·lacions tècniques

 •  
 • 15 laboratoris de nivell de Bioseguretat 2 (717 m2)
 • Unitat de Biocontenció (4.500 m2): 6 laboratoris de nivell de Bioseguretat 3 i 12 boxs experimentals independents aptes per allotjar-hi animals d’abastament (porcs, aus, vedells, ovelles, cabres i conills), així com animals salvatges (cabres, aus rapaces, cérvols, alpaques, dromedaris, etc.) i de laboratori (rates i ratolins).

 

 


 

Garantia de qualitat del centre IRTA-CReSA

 

CReSA sempre ha impulsat la implantació de la qualitat en les seves activitats. Amb aquesta fi, es va crear una Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ) abans del començament de les activitats en el nou edifici al 2005.

Good Laboratory Practices 


[Veure certificat]

L’any 2009, CReSA es va certificar com a laboratori de recerca que compleix amb les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i registrat al Programa de Verificació en BPL  amb el numero BPL050CATCompleix al Reial decret 822/1993, que estableix els principis de les bones pràctiques de laboratori i la seva aplicació en els estudis no clínics. Així mateix, amb els estudis amb animals fora de les instal·lacions pròpies segueixen els principis de les Bones Pràctiques Clíniques (BPC). 

S’aplica en els estudis que el CReSA duu a terme en els següents camps: 

 • Estudis de toxicitat: 
  • Histopatología 
  • Estudis de residus 
 • Altres estudis: 
  • Microbiologia: seguretat viral 
  • Administració de producte d’assaig i obtenció d’espècimens 
  • Seguretat dels medicaments veterinaris immunològics 

L’IRTA-CReSA és inspeccionat periòdicament per la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitària i Farmacèutica (Generalitat de Catalunya, Espanya), que és l’autoritat competent per al control en l’aplicació d’aquests principis en l’àmbit dels medicaments veterinaris a Catalunya, i segons el Reial decret 2043/1994, de 14 d’octubre, sobre inspecció i verificació de les bones pràctiques de laboratori (modificat per l’ordre del Ministeri de la Presidència de 14 d’abril de 2000). 

 

ISO/IEC 17025 Acreditació de Laboratoris d’Assaig  


[Veure acreditació]

L’IRTA-CReSA realitza proves de diagnòstic per a la Generalitat de Catalunya. La tasca inicial de UGQ es va realitzar en 2007 i 2008 a la sol·licitud ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) per a l’acreditació de tècniques i procediments de diagnòstic. En 2009, una visita d’inspecció va conduir a l’acreditació final i en el reconeixement de la competència tècnica segons els criteris de la UNE-EN ISO/IEC 17025 en la realització de proves de diagnòstic amb el número d’acreditació 900/LE1557 

La inspecció de l’any 2019 acredita al CReSA en la nova UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017 per a realitzar el diagnòstic de: 

 • Llengua Blava 
 • Pesta Porcina Clàssica 
 • Pesta porcina Africana 
 • Influença aviària 
 • El virus de la malaltia de Newcastle 
 • El virus del Nil Occidental 
 • Encefalopaties espongiformes transmissibles 
 • Tuberculosi bovina

 

UNE-EN ISO 9001: 2015 Certificació en sistemes de gestió de la Qualitat 

En 2015, el CReSA es va certificar com a laboratori de recerca amb un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001: 2015 i va ser registrat en el IRTA amb el número ER-0591/2013 per IQNet (The International Certification Network) i AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació).

 


Centre de referència internacional

 

El 26 de maig de 2017, en l’Assemblea General de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) es va designar el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) Centre Col·laborador de l’OIE per a la “Recerca i control de malalties porcines emergents i re-emergents a Europa”, amb el Dr. Joaquim Segalés com a persona de contacte, i Laboratori de Referència de l’OIE per Pesta Porcina Clàssica, amb la Dra. Llilianne Ganges com experta designada. Va ser el primer centre de recerca de l’Estat Espanyol designat com a membre de la xarxa de Centres de l’OIE.   

L’OIE és una organització mundial que defineix els Centres Col·laboradors com a centres pericials en un camp de competència específica relacionada amb qüestions generals de sanitat animal. En la competència de malalties emergents i re-emergents del porc, l’IRTA-CReSA pot proveir assessorament internacional seguint el mandat i reglament intern dels Centres Col·laboradors de l’OIE. 

La designació va ser possible gràcies al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), encarregat de presentar la candidatura representat pel Sr. Valentín Almansa (Director General de Sanidad de la Producción Agraria), la Sra. Beatriz Muñoz (Subdirectora General  de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) i el Sr. Gregorio Torres (Delegat del Departament Científic i Tècnic de l’OIE, designat pel MAPAMA).  


 

Transnational Access

 

RLASB (Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica)

www.rlasb.es

La Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB) és una de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) d’Espanya, constituïda per dos nodes, l’IRTA-CReSA i el CISA-INIA. Ofereix instal·lacions de recerca d’accés obert en condicions BSL3. Les ICTS són grans instal·lacions, recursos, instal·lacions i serveis, únics en la seva classe, que es dediquen a la recerca i el desenvolupament tecnològic d’avantguarda i alta qualitat, així com a promoure l’intercanvi, la transmissió i la preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i la innovació.


TRANSVAC: Improving and accelerating vaccine development in Europe

https://www.transvac.org/vaccine-development-services

TRANSVAC2 està dissenyat per accelerar el desenvolupament de vacunes millorant la investigació i la formació en vacunes europees i augmentant la sostenibilitat dels projectes de vacunes de la CE implementant una infraestructura permanent de recerca per al desenvolupament primerenc de vacunes. Es tracta d’un projecte d’infraestructura col·laborativa finançat per la Comissió Europea, inicialment en el marc del 7è Programa Marc (FP7) i actualment en el marc d’Horitzó 2020. El projecte és un esforç conjunt de grups europeus líders que treballen en el camp del desenvolupament de vacunes i està coordinat per la Unió Europea. Iniciativa de vacunes (EVI).

 

INFRAVEC2: Biological and Medical Sciences : Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases

infravec.eu

Infravec2 és un projecte d’infraestructures d’investigació internacional i interdisciplinari finançat pel Programa d’infraestructures de recerca Horizon 2020 de la Comissió Europea (INFRAIA). Infravec2 proporciona accés sense cost a productes i serveis per a la investigació de vectors d’insectes de malalties humanes i animals, inclosos mosquits, mosques de mar i altres mosques. Infravec2 està coordinat per l’Institut Pasteur, París, França.

 

Vetbionet: Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectious disease research and experimentation


https://www.vetbionet.eu/

L’objectiu principal del projecte d’infraestructura VetBioNet és establir i mantenir una xarxa completa d’instal·lacions d’investigació preeminent d’alta contenció (BSL3), instituts acadèmics, organitzacions internacionals i socis de la indústria que es dedica a avançar en la investigació de les malalties epizootiques i zoonòtiques i promoure els desenvolupaments tecnològics.