Desplegar menú lateral

Feed-a-Gene: Adaptació de l'alimentació i les tècniques d'alimentació animal, per millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels sistemes de producció ramadera en monogàstrics

Data d'inici: 01/03/2015 Data de fi: 01/03/2020
Programa responsable: Benestar animal

Entitats finançadores:

Feed-A-Gene pretén la millor adaptació dels diferents components dels sistemes de producció de bestiar de monogàstrics ( és dir, porcs, aus de corral i conills) per millorar l’eficiència i reduir l’impacte mediambiental mundial. Això implica el desenvolupament de tecnologies d’alimentació i recursos alimentaris nous i alternatius, la identificació i la selecció d’animals robustos que s’adapten millor a les condicions fluctuants, i el desenvolupament de tècniques d’alimentació que permetin optimitzar el potencial de l’alimentació i l’animal.

Web del projecte: