Desplegar menú lateral

OPRENAC: Tecnologies avançades per a optimitzar la recuperació d'energia i nutrients d'alta càrrega d'aigües residuals del sector agroalimentari

Data d'inici: 26/06/2017 Data de fi: 26/12/2020
Programa responsable: Gestió Integral de Residus Orgànics

Entitats finançadores:

Els efluents residuals líquids d’alta càrrega en matèria orgànica i nutrients del sector agroalimentari presenten problemes ambientals d’importància. En el cas dels purins i la seva fracció líquida en zones d’alta densitat ramadera, es requereix estudiar nous processos que els valoritzin com a recurs, i en el tractament de les aigües residuals d’algunes indústries es requereix avançar cap a l’estudi de sistemes que també les valoren i permetin substituir els mètodes actuals intensius en consum energètic.

Al subprojecte 1 s’estudiaran els sistemes bioelectroquímics (BES), bio-reactors que utilitzen els microorganismes que creixen formant biopel·lícules en els electrodes per catalitzar reaccions d’oxidació o reducció en l’ànode i / o el càtode.

Al subprojecte 2 s’estudiarà l’aplicació dels reactors anaerobis discontinus seqüencials (AnSBR) com a sistema que pot permetre baixos temps de retenció hidràulica (baixos volums) i alt temps de retenció cel·lular i de sòlids, amb la consegüent elevada activitat metanogènica.

Etiquetes: