Desplegar menú lateral

PECT Baix Ter: Sistema d'informació per difondre i fomentar el reg de precisió al Baix Ter

Data d'inici: 01/01/2018 Data de fi: 31/12/2020
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

El projecte desplegarà un conjunt d’operacions destinades a implementar un model integral, integrador, innovador i específic per a la gestió de l’aigua al Baix Ter. Es partirà des de la base, enfortint l’estructura organitzativa i tècnica dels usuaris i el territori -Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i Centre per a la Millora del Reg, i el seu paper de proximitat en la gestió i protecció dels recursos hídrics propis. El projecte es desenvoluparà mitjançant instruments i tècniques que milloraran l’ús i la gestió dels recursos hídrics i el sòl, reduiran la inestabilitat hidrològica que afecta els diversos sectors d’ús del Baix Ter i els seus elements hidrològics d’interès, i augmentaran la garantia de la disponibilitat d’aigua al territori, en quantitat i qualitat.

La base del projecte es fonamentarà en l’aplicació de mètodes de recerca avançats, com ara:

 • Construcció de models hidrològics i agronòmics conceptuals d’alta resolució. Aplicació de models numèrics de gestió de l’explotació, cabals circulants i protecció dels recursos, especialment respecte la contaminació per nitrats i la salinització.
 • plataformes tecnològiques de transmissió de dades hidrològiques i agrometeorològiques, i del funcionament hidràulic i l’eficàcia de les infraestructures de regadiu.
 • sensorització automatitzada de seguiment de l’estat ecològic de zones humides i el control de l’eficàcia del reg.
 • creació i desenvolupament d’eines innovadores per a millorar l’eficàcia de l’ús agrícola de l’aigua, i de protocols per a la millora de l’explotació, l’ús i la protecció de l’aigua de proveïment municipal i industrial.
 • experimentació pilot del funcionament dels recs del Baix Ter i calibració i interrelació amb l’estat ecològic de zones humides en base a indicadors del metabolisme ecosistèmic.
 • definició de condicions-llindar i indicadors de l’estat de les reserves d’aigua i el seu seguiment a través de xarxes de control.
 • creació de canals de comunicació mitjançant TIC per a la transmissió del projecte a la societat i el foment del valor de l’aigua des d’una visió ecosistèmica del territori.

Els objectius del projecte PECT Baix Ter són:

 • Oferir als regants del Baix Ter l’oportunitat d’introduir-se en el reg de precisió amb la mínima barrera d’entrada pel què fa a complexitat i costos.
 • Mostrar a través d’un portal web la informació més rellevant de cara a la gestió del reg a la zona del Baix Ter en format de mapes, sinòptics, sèries temporals i animacions de caire informatiu i divulgatiu.
 • Facilitar informació personalitzada per a la gestió del reg a cada parcel·la, tant si té sensors instal·lats com si no, per al ventall de tipologies de conreu i sistemes de reg presents en la zona del Baix Ter.
 • Fomentar la participació de diversos actors en la gestió del reg (regants, tècnics, instal·ladors…), mitjançant els diversos perfils contemplats a l’hora de preparar la informació.
 • Complementar les eines i els objectius abordats des d’altres projectes participants en aquest PECT, sobretot el projecte encapçalat per la Fundació Mas Badia, aportant funcionalitats i recursos d’informació que es poden integrar fàcilment dins d’una plataforma conjunta per a tot el PECT Aigua.

Fitxa del projecte PECT Baix Ter

Entitat representant

                                     

 

Entitats sòcies

 

Etiquetes: