El 2015, la Comissió Europea va adoptar l’European Charter for Researchers and a Code of Conduct per a la contractació dels investigadors. Aquests dos documents, adreçats als investigadors a més dels centres de recerca i ens finançadors, tant del sector públic com del privat, són elements clau en la política de la UE per impulsar les carreres dels investigadors.

L’objectiu de la Carta és assegurar que la natura de la relació entre investigador i empresari és per assolir un rendiment d’èxit en transferir, compartir, generar i divulgar el coneixement i el desenvolupament de la carrera dels investigadors. La Carta també reconeix el valor de totes les formes de mobilitat com a mitjà per millorar el desenvolupament professional dels investigadors.

L’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (HRS4R) recolza les institucions de recerca i organitzacions financeres en la implementació de la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. La seva implementació fa que aquestes institucions siguin més atractives per als investigadors que busquen un nou treball.

L’HRS4R culmina en el reconeixement de la Comissió Europea sobre l’excel·lència en recursos humans per a investigadors a aquelles institucions que han avançat adaptant les seves polítiques de recursos humans als principis que recull la Carta i el Codi. Les institucions reconegudes tenen el dret d’usar el logotipus en les seves webs i en altres canals de comunicació.

El passat 17 de desembre del 2014 l’IRTA va enviar l’Analysis Gap junt amb el seu Pla d’Accio 2015-2018  a la Unió Europea per tal d’obtenir el logotipus “Excel·lència en Recursos Humans”. El 21 de gener del 2015, la Unió Europea ens va informar que podíem utilitzar aquest logotipus perquè l’IRTA acomplia amb els requeriments necessaris.

El logotipus “HR Excellence in Research” comporta diverses avantatges, entre elles el reconeixement públic de la nostra gestió en recursos humans dins dels estàndards europeus, un alt prestigi a nivell nacional i internacional i una millora important de la imatge de l’IRTA. També implica que l’IRTA ha de fer una avaluació interna cada dos anys –el que significa que hem de seguir i, en aquest moment, tenim el nostre Pla d’Actuació 2015-2016 Actualitzat que va ser aprovat pels experts externs de la Comissió Europea. Aquests dos anys d’avaluació interna (2015 i 2016) ens han portat diverses coses. Dos dels compromisos més importants fou el Codi Ètic de l’IRTA i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’IRTA.

Des de l’1 de gener de 2017, s’ha implantat un procediment nou i més exigent, essent un dels punts clau els principis de l’Open, Transparent, Merit-Based Recruitment (OTM-R) que l’IRTA havia iniciat la implementació de l’HRS4R abans del 2017 vàrem haver d’adaptar el nostre sistema a aquest nou principi, amb la qual cosa el nostre OTM-R de l’IRTA no és encara el definitiu.

Tenir l’HR Excellence in Research ha significat obrir-nos i publicar diversos documents interns, com són la Taula Salarial vigent, el Resum de Condicions Laborals del Conveni Col·lectiu i la Política de l’IRTA en Recursos Humans.

Estem convençuts que aquesta experiència d’haver aconseguir el segell d’excel·lència, ens permetrà millorar i profunditzar les nostres polítiques de recursos humans d’RDT al mateix temps que enforteix el nostre Institut.

En aquest espai anirem afegint la informació produïda gràcies a aquest reconeixement europeu.